De kunstpiloten maken een tussenlanding

Inschrijven voor de studiedagen

De piloot- en nascholingstrajecten DKO vliegen je tijdens deze inspiratiedag naar andere oorden.

Gemeenschappelijk aan deze projecten is dat ze reizigers willen uitdagen om vorm te geven aan een deeltijds kunstonderwijs van de 21ste eeuw. Een kunstonderwijs waar samenwerken en een brede, gepersonaliseerde aanpak kerngedachten zijn.

Maak je keuze, stap in en laat je door de kunstpiloten meenemen voor boeiende tussenlandingen.

Kunstenbad

Dit pilootproject onderzoekt domeinoverschrijdende initiatie voor kinderen van 6 en 7 jaar. Een team van leerkrachten dompelt hen onder in een kunstenbad en laat hen proeven van dans, media, muziek, woord en beeldende kunst. De kinderen verzamelen spelenderwijs een koffer vol ervaringen en vaardigheden en tegelijkertijd ontdekken ze welke domeinen hen het meest liggen. Dit is een project van OVSG en wordt gerealiseerd in samenwerking met 10 academies.

Kunstenbad, het reisverhaal

Bijna 2 jaar geleden stapten 10 academies aan boord van het pilootproject kunstenbad. We penden hun reisverhaal neer in een inspiratieboek. Graag laten we – aan de hand van filmpjes en foto’s – hun ervaringen aan jullie zien.

 • Wat hebben ze ontdekt?
 • Welke hindernissen hebben ze overwonnen?
 • Hoe blikken ze terug op dit avontuur?
 • Welke tips hebben ze, voor wie in hun voetsporen wil treden?

Ontmoetingen in de cockpit

‘Piloot-leerkrachten’ en kunstenaars voeren je mee in hun wereld. Drie kleine exclusieve ontmoetingen willen je prikkelen, verwonderen, inspireren of …confronteren.

Klinkt dit avontuur je als muziek in de oren? Boek jij ook wel eens een reis ’bestemming onbekend’? Check dan vlug in! De plaatsen zijn beperkt.

Voorstelling PLOF een geluid die ook een beweging is

pLOF is het resultaat van een ontmoeting tussen dans en muziek. Danseres Vania D'Angelo en muzikant Michael Bennetsen gingen op zoek naar een symbiose van hun kunsten.

Op scène tasten ze elkaar af als performer, danser en muzikant. Ze confronteren elkaar met hun eigen beperkingen. Ze dagen elkaar uit met hun fantasieën. Zo neemt pLOF je mee op een muzikale en fascinerende danstrip.

Musi’X

Het Musi’X pilootproject onderzoekt een goede aanpak voor de startende instrumentleerling. In het hervormde dko zal een leerling vanaf het begin van z’n opleiding onmiddellijk kunnen starten met een gekozen instrument. Musi’X kiest voor een aanpak waarbij ervaren en beleven, doen en samenspelen centraal staan. Het project zoekt samenhang en eenheid tussen de opleidingsonderdelen. De visie en expertise hieromtrent werd ontwikkeld door OVSG in samenwerking met 12 pilootacademies.

Het Musi’X pilootproject in vogelvlucht

In september 2012, nu bijna 2 jaar geleden, stapten 12 academies aan boord van het pilootproject Musi’X. Hun expertise omtrent eenheid en samenhang in de opleiding van de startende leerling, over ervaren en beleven, doen en samen musiceren werd gebundeld in een inspirerende toolbox. Aan de hand van vele goede praktijken laten we jullie graag kennis maken met hun ervaringen.

 • Hoe doe je dat? Amv en instrument beter op elkaar afstemmen?
 • Hoe kan je vanaf het prille begin samen musiceren?
 • Welke tri”X zijn er om je lessen ervaringsgerichter en groepsgerichter aan te pakken?
 • Welke hindernissen hebben de pilootacademies ondervonden?
 • Wat zijn belangrijke voorwaarden tot succes?

Musi’X bundelde alvast een waaier aan tips en tri’X om je hierbij te inspireren!

Musi'X in dialoog met Lieven Strobbe - Tonal Tools

In de zoektocht naar goede praktijken kwam Musi’X in contact met Lieven Strobbe en de Tonal Tools. In dit boek met bijhorende app leren pianisten op een creatieve manier inzichten verwerven in de tonale muziek. Dit project kwam tot stand met de steun van en in samenwerking met Musica vzw.

 • Welke inspiratie biedt deze creatieve aanpak voor je (piano)lessen?
 • Op wat zijn die tonal tools gebaseerd?
 • Hoe verwierf men vroeger inzicht in tonale muziek?

Musi’X in dialoog met Luc Nijs

Luc Nijs is muzikant, klarinetist, leraar en sinds enige tijd ook wetenschapper en onderzoeker. We leerden hem kennen als ontwerper van de music paint machine. Sinds kort werkt hij aan het experiment Bsound. In oktober stond hij ook in de kijker als co-auteur van het boek “muziekpedagogiek in beweging – onderzoek als motor voor onderwijs-innovatie”.

 • Wat zijn deze machines eigenlijk?
 • Welke kansen bieden deze toepasingen om je instrumentles ervaringsgerichter te maken?

Een boeiende dialoog met Luc Nijs biedt hoge verwachtingen!

Het land van de artistieke competenties

De projecten competent in artistieke competenties en kunstig competent laten je kennismaken met het land van de artistieke competenties. De deelgebieden van dit land heten: de vakman, kunstenaar, (onder)zoeker, samenspeler, performer en unieke ik.

Op het eerste zicht lijken dit voor de hand liggende plekken. Maar als je langer in deze gebieden rondtrekt, ontdek je hoe ze toch telkens anders zijn, eigen structuren hebben en andere dingen van je vragen.

Misschien stel je vast dat je telkens weer dezelfde gebieden verkent. Dan liggen er interessante uitdagingen om op een onbekende plek langer te bivakeren.

In vogelvlucht – De kernen van artistieke competenties

Een eerste kennismaking met de belangrijkste bouwstenen voor competentiegericht werken. Een presentatie met verwerkingsmomenten en kans tot dialoog in kleine teams.

 • Wat zijn artistieke competenties?
 • Welke voordelen leveren artistieke competenties me op?
 • Wat doe ik al en welke zijn mijn uitdagingen?

In duikvlucht - Het evalueren van artistieke competenties

Evalueren is een belangrijke motor voor het leren. In deze workshop ontdek je nieuwe inzichten die het evalueren in het DKO rijker en zinvoller maken.

 • Wat is competentiegericht artistiek evalueren?
 • Op welke manier is dit anders dan de huidige praktijken?
 • Welke kansen biedt competentiegericht artistiek evalueren?

In duikvlucht - Het begeleiden van artistieke competenties

Competenties begeleiden is iets anders dan leerlingen klaarstomen voor examens of tentoonstellingen. In deze workshop onderzoeken we hoe je de kunstenaar, de onderzoeker en de andere rollen kan aanspreken in je lessen.

 • Hoe begeleid ik op dit moment mijn leerlingen?
 • Welke kansen bieden de zes rollen?
 • Hoe kan ik de zes rollen begeleiden?

In scheervlucht - Proeven van artistieke competenties adhv keuzeworkshops

Je kan uit een palet van vier ervaringen uit de praktijk kiezen. De keuzeworkshops worden begeleid door projectmedewerkers van het project ‘competent in artistieke competenties’. Zij hebben intens met het materiaal gewerkt.

 • Wat zijn de ervaringen van praktijkmensen met de zes rollen?
 • Hoe is hun praktijk rijker geworden?
 • Wat heeft dit voor hen opgeleverd?
 • Wat was moeilijk?

Uitvlucht

De piloten Erik Schrooten en Luk Bosman zijn beschikbaar: voor een babbel achteraf, allerhande vragen en kleine toelichtingen …. met een drankje in de hand.

‘Ge zijt zelf competent!’ - Mooss Methodisch traject voor artistieke interdisciplinaire projecten binnen het DKO

Uitwisseling en samenwerking tussen beeldende kunst, muziek, theater, dans, performance, video- en mediakunst zijn eigen aan onze hedendaagse kunstpraktijk. Het samenwerken tussen verschillende domeinen levert nieuwe inzichten en enthousiasmeert leerlingen om intensiever met een discipline aan de slag te gaan.

Deze presentaties/workshops zijn enerzijds een terugblik op het traject van vijf academies (Vilvoorde, Eeklo, Mechelen, Knokke-Heist, en Izegem) en anderzijds een procesbeschrijving van hun zoektocht naar nieuwe interdisciplinaire praktijken.

Presentatie: Vlieg mee met ‘Ge zijt zelf competent!’ - Actieve kennismaking met het traject

Via gesprekken met deelnemende leraars, filmpjes en foto’s worden de verschillende ervaringen rond interdisciplinair werken besproken.

 • Hoe ontwikkel je een visie interdisciplinair werken?
 • Hoe ga je aan de slag rond interdisciplinair werken in je eigen klaspraktijk?
 • Hoe ontwikkel je een interdisciplinair project?

Workshop - Testvlucht: ‘Ge zijt zelf competent!’ - Concreet aan de slag rond interdisciplinair werken

De deelnemers maken kennis met een aantal praktijkvoorbeelden en krijgen dan de opdracht om zelf aan de slag te gaan. Deze workshop wordt begeleid door leraars en begeleiders van het nascholingstraject ‘Ge zijt zelf competent!’.

 • Hoe kan je in een les beeld de muziek op papier laten dansen?
 • Hoe kan je dansen en vertellen tegelijkertijd?
 • Hoe kan je woord en AMV laten samenklinken?
 • Welke praktische handvaten en methodieken zijn er om interdisciplinair werken krachtiger te maken?

Rondetafelgesprek / Evaluatie

De deelnemende leerkrachten van het nascholingstraject ‘Ge zijt zelf competent!’ worden uitgenodigd om hun ervaringen van het afgelopen jaar met elkaar te delen. Andere leraars kunnen dit gesprek volgen ter inspiratie.

Inschrijven voor de studiedagen