Academies Hamme

Gemeentelijke academie voor Muziek, Woordkunst en Dans Hamme

Gemeentelijke academie voor Beeldende Kunst Hamme

Marktplein 20-21, 9220 Hamme

www.academiehamme.be

Raf Vandermeulen

directie

Wim Smet

directie

Sophie Pelgrims

leerkracht muziek-woord

Fien Claerhout

leerkracht beeld

‚ÄčIn ons Kunstenbad implementeren we de visie van het project (http://inspiratieboek.weebly.com/visie-op-domeinoverschrijdende-initiatie-voor-de-1ste-graad.html) met de visie-accenten van onze academie.

We geloven in het kunnen van ELK kind, dat vanuit een persoonlijke omgeving creatieve krachten inzet en ontwikkelt om tot expressie en zelfontplooiing te komen.

De zintuigelijke en gevoelsmatige waarneming speelt een belangrijke rol in de leef- en belevingswereld van het kind. Een Kunstenbad-kind speelt, beleeft, ervaart en reflecteert op een persoonlijke wijze, dit in communicatie met de ander en met de wereld rondom zich. Zo komt het via een rijk en intens proces tot expressie in verschillende domeinen die overschrijdend worden ingezet.

We bouwen ons Kunstenbad op vanuit de domeinen muziek, woord en beeld en proeven af en toe van beweging. Door in te zoomen op de verschillende domeinen leren de Kunstenbad-kinderen hun voorkeur en troeven kennen, die ze kunnen inzetten op toonmomenten en later bij hun keuze voor hun verder tocht in de tweede graad van het DKO.

In dit geheel spelen de leerkrachten een cruciale rol. Ze bieden enerzijds houvast voor de jonge kinderen, anderzijds begeleiden ze hen doorheen het creatieve bad van diverse disciplines. Dit doen ze vanuit hun specifieke vakkennis en met een open blik op het gehele artistieke veld ten voordele van de brede ontwikkeling van onze Kunstenbaders.