Academie Ronse

Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Wolvestraat 37, 9600 Ronse

http://www.ronse.be/jongeren/vrije-tijd/academie/overzicht

Filip Brys

directie

Monique Bellens

beleidsondersteuning

Gert Crispyn

beleidsondersteuning + opperocotpus

Greet Heyse

opperoctopus

Filip Vandemeulebroecke

opperoctopus

Sara Vantomme

leerkracht muziek en beeld

Els Trio

leerkracht woord

Muriel Janssens

leerkracht dans

Eline Moreaux

leerkracht dans

Onze Octopusklassen

Een kind van 6 jaar speelt en exploreert met een grote vanzelfsprekendheid. Open en onbevangen geeft het vorm aan de eigen belevingen. Het kind maakt nog geen afbakeningen in domeinen maar experimenteert en combineert nog volop doorheen alle expressievormen.

Het spelenderwijs vormgeven, het “out of the box”- denken, de openheid naar vele mogelijke vormen, ... het zijn aanwezige kwaliteiten die we binnen de Octopusklas koesteren en verder willen ontwikkelen.

We verkennen de domeinen, maar tekenen geen grenzen. We bieden de vier domeinen aan als één groot bad vol mogelijkheden, die elkaar voortdurend inspireren en versterken. Deze veelzijdige ontdekkingstocht laat het kind toe om een brede artistieke nieuwsgierigheid te blijven ontwikkelen, maar ook om gaandeweg de eigen voorkeuren te ontdekken. Niet vanuit een vooropgesteld idee, maar vanuit een veelheid aan eigen ervaringen en belevingen. Ligt de artistieke vreugde uiteindelijk vooral op lichamelijk vlak, op de interactie, binnen het muzikale, spelend met vorm, ...?

Leerlingen vertrouwen geven in de zoektocht om zichzelf uit te drukken, staat centraal in de Octopusklas. Binnen deze visie kiezen wij voor een vaste hoofdleerkracht per klas. Onze opperoctopus biedt de nodige veiligheid, volgt het proces van elk kind én zet de lijnen uit voor een verdere groei. Vakspecialisten (collega’s en externen uit de verschillende domeinen) worden door de hoofdoctopus uitgenodigd

om specifieke kwaliteiten uit het eigen domein binnen te brengen

als inspirator binnen werkvormen en (actuele) artistieke landschappen

als medespeler in het ontdekken van velerlei mogelijkheden binnen het vakoverschrijdend werken.

Het ZIEN en (samen) kunnen UITBOUWEN van de vakoverschrijdende mogelijkheden binnen het “NU-MOMENT” zijn, zowel voor de begeleiders als voor de kinderen, vaak intense, magische leermomenten.

De Octopusklassen brengen een nieuwe dynamiek binnen onze Kunstacademie. Het is een laboratorium voor nieuwe werkvormen en inhouden binnen het domein-specifieke en het vakoverschrijdend werken. Het is een oefenplaats voor andere vormen van overleg en samenwerking tussen collega’s en het is ongetwijfeld een kweekvijver voor meer flexibele en zoekende leerkrachten.

Deze nieuwe dynamiek en verworven expertise is reeds merkbaar binnen onze vakoverschrijdende samenwerkingen: een opener geest, zin om te experimenteren, meer “out of the box” - denken, complexere vormgevingen… Een directe uitdaging op korte termijn ligt zeker in het bruggen bouwen naar de klassen waar onze Octopussen uiteindelijk terechtkomen: zin voor experimenteren, openheid, eigenheid, ... zijn immers kwaliteiten die voortdurend nieuw voedsel en uitdaging vragen doorheen hun ganse opleiding…